Ze względu na panujące upały zamrażamy opłaty wpisowe na początkowym poziomie, tj. aż do dnia imprezy obowiązują opłaty jak w terminie do 13 maja. Podział na członków i niezrzeszonych pozostaje bez zmian.