Regulamin i plan imprezy

REGULAMIN
XVIII RAJD POMORSKI „KLUKA 2017”
Gmina Chojnice, 14 czerwca – 18 czerwca 2017 roku

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk

Termin:
Rajd odbędzie się w dniach 14 czerwca – 18 czerwca 2017 r.

Miejsce:
Trasy będą głównie przebiegać przez teren gminy Chojnice (na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego „Bory Tucholskie”), ale też innych gmin powiatu chojnickiego. Organizatorzy przygotowali trasy piesze, rowerowe i kajakową. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej rajdu www.kluka.pl

Cele rajdu:
Promocja turystyczna gminy Chojnice
Integracja turystów z Pomorza i całej Polski
Propagowanie aktywnego wypoczynku, jako formy spędzania wolnego czasu
Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

Organizatorzy:
Oddział Gdański PTTK, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk www.pttk-gdansk.pl
Klub Turysty „Alpino” przy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku
Klub Turystów Pieszych „Bąbelki” www.babelki.pl

Współorganizatorzy:
Urząd Gminy Chojnice
Zespole Szkół w Nowej Cerkwi
Zespół Szkół w Charzykowach
Zespół Szkół Swornegacie
PORD Gdańsk
ESENCJA | kreatorzy reklamy

Sponsorzy:
Sklep turystyczny ‘tuttu”
DECATHLON Kartuska
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kadra:
Komendant:
Mariusz Albecki

Z-ca komendanta ds. marketingu:
Paweł Musiał

Prowadzący trasy pieszej rekreacyjnej: Marcin Strusiński (PTP 10164)
Prowadzący trasy pieszej długodystansowej: Tomasz Dębski (PTP 10980)
Prowadzący trasy pieszej młodzieżowej: Joanna Sylka-Nazaruk (PTP 10870)
Prowadzący trasy kajakowej: Remigiusz Wróblewski (PTP 10170)
Prowadzący trasy rowerowej: Daniel Nazaruk (PTKol 7121)

Sekretariat: Olga Lisiewska

Budowa tras InO: Mariusz Albecki

Budowa gry terenowej: Mariusz Albecki

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeń na stronie www.kluka.pl/zgloszenia należy przesłać do dnia 09.06.2017 roku. Karty zgłoszeń oraz informacje rajdowe dostępne są na stronie www.kluka.pl. W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne.
Zgłoszenia na trasę kajakową będą przyjmowane od 1 maja 2017 roku do wyczerpania miejsc.

Wpisowe:
Wpłacamy na konto: 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629 w banku PKO
PTTK Oddział Gdański ul. Długa 45 80-827 Gdańsk, z dopiskiem „Kluka 2017”

Ilość dni (noclegów)                     W terminie
do 9 maja 2017
Opłata po terminie
(dla wszystkich)
Niezrzeszeni w PTTK Członkowie PTTK  
5 dni (4 noclegi) 85 zł 80 zł 90 zł
4 dni (3 noclegi) 80 zł 75 zł 85 zł
3 dni (2 noclegi) 70 zł 65 zł 75 zł
2 dni (1 nocleg) 60 zł 55 zł 65 zł
1 dzień (bez noclegu) 15 zł 15 zł 20 zł

Do kwoty uczestnictwa na trasie kajakowej obowiązuje dodatkowa opłata obejmująca wypożyczenie sprzętu, transport oraz możliość udziału w szkoleniu PSKK

Ilość dni Cena za osobę
4 dni 30 zł / dzień
3 dni 40 zł / dzień
2 dni 50 zł / dzień
1 dzień 50 zł / dzień

Istnieje możliwość zamówienia koszulki rajdowej XVII Rajdu Pomorskiego „Kluka” Wzór znajduje się pod [ TYM ] linkiem a koszt to 35zł.

Warunki uczestnictwa:
Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia i kondycji. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osób pełnoletnich. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do 09. 06. 2017 r. Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.
Członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Świadczenia:
Ubezpieczenie od NNW
Metalowa odznaka rajdowa
Noclegi w warunkach turystycznych, dostęp do prysznicy i świetlicy (jadalni)
Materiały krajoznawcze
Poczęstunek turystyczny przy ognisku
Możliwość uczestniczenia w marszach na orientację
Możliwość uczestniczenia w grze terenowej na terenie wsi Charzykowy
Możliwość uczestniczenia w turnieju wiedzy z zasad ruchu drogowego, w tym części praktycznej
Możliwość uczestniczenia w turnieju krajoznawczym
Wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata
Dostęp do obiektów sportowych na terenie Zespołów Szkół
Potwierdzenie punktów OTP, InO i KOT
Dla chętnych za dodatkową opłatą koszulka rajdowa
Wstępy do obiektów na trasie Rajdu

Noclegi:
• Zespole Szkół w Nowej Cerkwi im.18 Pułku Ułanów Pomorskich, ul. Szkolna 11,
89-620 Chojnice, http://zsnowacerkiew.pl/
• Zespół Szkół w Charzykowach, ul. Szkolna1, 89-606 Charzykowy, https://zscharzykowy.edupage.org
• Zespół Szkół Swornegacie, ul. Szkolna 11, 89-608 Swornegacie,
www.szkola-swornegacie.pl

Obowiązki uczestników:
– przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
– stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,
– organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
– każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
– na sali gimnastycznej obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.30 a 7.00 na okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone dpowiednie pomieszczenie tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom Rajdu,
– posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
– rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy nie zapewniają
części zamiennych i serwisu naprawczego),
– zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na Rajdzie.

Dojazd:
Dla uczestników zostanie uruchomiona autobusowa linia „Klukobus”, przy co najmniej 40 osobach chętnych na trasie Gdańsk – Chojnice – Gdańsk. Cena przejazdu – 25 zł w jedną stronę. Informacje w późniejszym terminie na stronie Rajdu lub indywidualnie.
Pozostali uczestnicy mogą dojechać pociągiem (przesiadka w Tczewie) lub autobusem . Szczegółowe rozkłady na www.e-podroznik.pl

Postanowienia końcowe:
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
– w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty
pojawiające się na stronie rajdu www.kluka.pl oraz na stronie Rajdu na facebooku
– uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów na odprawach oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej oraz w sekretariacie Rajdu,
– uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
– uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych
w obiektach użyteczności publicznej,
– w przypadku rezygnacji z Rajdu po 09 czerwca 2017 r. wpisowe nie podlega zwrotowi,
– uczestnicy wyżywienie organizują we własnym zakresie,
– korzystanie z baz noclegowych możliwe jest tylko w godzinach od 15.00 do 10.00 dnia
następnego, każdy uczestnik musi posiadać obuwie na zmianę,
– opłata wpisowego nie zawiera kosztów przyjazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.
– posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie,
– interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Kontakt:
Oddział Gdański PTTK
ul. Długa 45 Gdańsk 80-827
www.kluka.pl
kluka@ptttk-gdansk.pl

Komendant Rajdu Mariusz Albecki
Tel kom. 505085902
e-mail alpino1@wp.pl

Plan imprezy

Środa 14 czerwca:

9:50 – rozpoczęcie Rajdu przed stacją PKP Chojnice (od strony dworca PKS)
10:30 – przygotowanie bagaży do transportu, rozpoczęcie wszystkich tras
od 16:30 kwaterunek w bazie, odbiór bagaży
19:00 – ognisko z poczęstunkiem, konkurs krajoznawczy
23:00 – cisza nocna!

Trasa 1 – piesza młodzieżowa PTP 10870 II st. Joanna Sylka – Nazaruk
Chojnice PKP – Chojnice (zwiedzanie miasta) – Chojnaty – Pawłówko – Pawłowo – Nowa Cerkiew (ok. 13km)

Trasa 2 – piesza rekreacyjna PTP 10164 Marcin Strusiński
Chojnice PKP – (czerwonym szlakiem) – Jarcewo – Czartpłomie – Krojanty – Nowa Cerkiew (ok. 16km)

Trasa 3 – piesza długodystansowa PTP 10980 Tomasz Dębski
Chojnice PKP – Lichnowy – Ostrowite – szlak kasztelański – Gockowice – J.Wysockie – Nicponie – Nowa Cerkiew (ok. 28km)

Trasa 4 – rowerowa PTKol. 7121 Daniel Nazaruk
Chojnice PKP (zwiedzanie miasta) – Rychnowy – Człuchów (zwiedzanie miasta) – Głędowo – Jęczniki Wielkie – Kamionka – Jerzmionki – Ogorzeliny – Sławęcin – Lichnowy – Granowo – Racławki – Nowa Cerkiew (ok. 53km)

Trasa 5 – rowerowa terenowa Damian Bednarski
Chojnice dworzec PKP – Czartołomie – Męcilkał- Zapora Mylof – Rytel Nadleśnictwo – Suszek – Białe Błoto – Lotyń – Nowa Cerkiew (ok. 50km)

Trasa 6 – kajakowa (PTP 10170) Remigiusz Wróblewski
Mylof – Woziwoda (ok. 25 km,  przewidywany czas 6-7h)

Czwartek 15 czerwca:

od 8:00 do 9:00 – przygotowanie bagaży do transportu
8:20 – rozpoczęcie trasy kajakowej
9:00 – rozpoczęcie tras pieszych i rowerowych
18:00 – ćwiczenia na jeziorze z wiosłowania
19:30 – spotkanie kajakarzy
20:00 – ognisko z poczęstunkiem i muzyką
23:00 – cisz nocna!

Trasa 1 – piesza młodzieżowa PTP 10870 II st. Joanna Sylka – Nazaruk
Nowa Cerkiew – Nowa Cerkiew Szlachetna – Pole Bitwy pod Krojantami – Krojanty – Powałki – Jarcewo – Jez. Niedźwiedzie – Chojniczki – Charzykowy (ok. 18km)

Trasa 2 – piesza rekreacyjna PTP 10164 Marcin Strusiński
Nowa Cerkiew – Kłodawa – Zbeniny – Klosnowo – Hubertówka – jez. Niedźwiedzie (czarnym szlakiem), (czerwonym szlakiem) – Stary Młyn – Charzykowy około (ok. 18km)

Trasa 3 – piesza długodystansowa PTP 10980 Tomasz Dębski
Nowa Cerkiew – Józefowo – Szlak Strugi Siedmiu Jezior – Bachorze – Szlak Kaszubski – Charzykowy (ok. 24km)

Trasa 4 – rowerowa PTKol. 7121 Daniel Nazaruk
Nowa Cerkiew – Pole Bitwy pod Krojantami – Krojanty – Młynki – Zapora – Okręglik – Giełdon – Jez. Trzemeszno – Mięcikał – Klosnowo – Powałki – Jarcewo – Chojniczki – Charzykowy (ok. 45km)

Trasa 5 – rowerowa terenowa Damian Bednarski
Nowa Cerkiew – Pawłówko – Lichnowy – Andowice – Brzeżno – Jęczniki Wielkie – Skarszewo – Dębnica – Człuchów – Kielpin – Czarnoszyce – Charzykowy (ok. 64km)

Trasa 6 – kajakowa (PTP 10170) Remigiusz Wróblewski
Przechlewo OSIR – Charzykowy (ok. 32,5 km, przewidywany czas 7-8h)

Piątek 16 czerwca:

od 8:00 do 9:00 – przygotowanie bagaży do transportu
8:20 – rozpoczęcie trasy kajakowej
9:00 – rozpoczęcie tras pieszych i rowerowych
17:00 – ćwiczenia na jeziorze sytuacji awaryjnych
19:30 – spotkanie kajakarzy
20:00 – ognisko z poczęstunkiem i muzyką, finał konkursu krajoznawczego
23:00 – cisz nocna!

Trasa 1 – piesza młodzieżowa PTP 10870 II st. Joanna Sylka – Nazaruk
Charzykowy – Pomoc – Leśniczówka Wolność – Kopernica – Rezerwat Jez. Małe Łowne – Szlak Brdy – Kokoszka – Swornegacie (ok. 24km)

Trasa 2 – piesza rekreacyjna PTP 10164 Marcin Strusiński
Charzykowy – (czarnym szlakiem) – (czerwonym szlakiem) – Bachorze – Stara Piła – (niebieskim szlakiem) – Owink – Swornegacie (ok. 16km)

Trasa 3 – piesza długodystansowa PTP 10980 Tomasz Dębski
Charzykowy – Szlak im. Józefa Bruskiego – Wzgórze wolności – Czarnoszyce – Stara Rogoźnica – Babilon – Rzeka Brda – Małe Swornegacie – Swornegacie (ok. 26km)

Trasa 4 – rowerowa PTKol. 7121 Daniel Nazaruk
Charzykowy – Wolność – Czarnoszyce – Polnica – Płaszczyca – Lisewo – Przechlewo – Zdrójki – Sąpólno – Konarzyny – Chociński Młyn – Małe Swornegacie – Park Narodowy Bory Tucholskie – Owink – Swornegacie (ok. 53km)

Trasa 5 – rowerowa terenowa Damian Bednarski
Charzykowy – Stary Młyn – Męcikał – Czernica – Brusy – Czyszkowy – Krównia – Drzewicz – Owink – Swornegacie (ok. 59km)

Trasa 6 – kajakowa (PTP 10170) Remigiusz Wróblewski
Zielona Chocina – Swornegacie (ok. 26,5 km, przewidywany czas 5-6h)

Sobota 17 czerwca:

od 8:00 do 9:00 – przygotowanie bagaży do transportu
8:20 – rozpoczęcie trasy kajakowej
9:00 – rozpoczęcie tras pieszych i rowerowych
17:00 – weryfikacja PSKK
od:18 00 – start uczestników na trasę marszu na orientację, konkurs BRD
20:00 – ognisko z poczęstunkiem i muzyką
23:00 – cisz nocna!

Trasa 1 – piesza młodzieżowa PTP 10870 II st. Joanna Sylka – Nazaruk
Swornegacie – Park Narodowy Bory Tucholskie – Owink – Stara Piła – Bachorze – Funka – Stary Młyn – Charzykowy (ok. 17km)

Trasa 2 – piesza rekreacyjna PTP 10164 Marcin Strusiński
Swornegacie (żółtym szlakiem) jez. Duże Łowne – (Kaszubską Marszrutą) – Charzykowy (ok. 19km)

Trasa 3 – piesza długodystansowa PTP 10980 Tomasz Dębski
Swornegacie – Szlak rzeki Brdy – Szlak Kaszubski – Chociński Las – Szlak Strugi Siedmiu Jezior – Charzykowy (ok. 19km)

Trasa 4 – rowerowa PTKol. 7121 Daniel Nazaruk
Swornegacie – Wączos – Chociński Młyn – Małe Swornegacie – Bachorze – Park Narodowy Bory Tucholskie – Jez. Płęsno – Jez. Bełczak – Jez. Jeleń – Jez. Kociołek – Jez. Ostrowite – Jez. Gacno Wielkie – Jez. Gacno Małe – Funka – Stary Młyn – Charzykowy (ok. 38km)

Trasa 5 – rowerowa terenowa Damian Bednarski
Swornegacie – Zbrzyca – Widno – Medziel – Parszczenica – Kulki – Chociński Młyn – Babilon – Kopernica – Jeziorno – Czarnoszyce – Charzykowy (ok. 64km)

Trasa 6 – kajakowa (PTP 10170) Remigiusz Wróblewski
Swornegacie – Mylof (ok. 21 km, przewidywany czas 5-6h)

Niedziela:

od 9:00 – strat uczestników na trasę gry terenowej we wsi Charzykowy
13:00 – uroczyste zakończenie Rajdu
15:00 – opuszczenie bazy przez organizatorów i zaproszenie na XIX Rajd Pomorski „Kluka 2018” – już za rok.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie – zmiana godziny, uzupełnienie programu o dodatkowe atrakcje.

Pobierz w formacie PDF