Dostępny jest już Regulamin oraz karta zgłoszeniowa na XIX Rajd Pomorski KLUKA 2018. Zgłoszenia należy przesyłać na adres jarekow@vp.pl

ZAPRASZAMY !!!