Regulamin
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki”

REGULAMIN
XIII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK ,,STOLEMY”
23-25 lutego 2018 roku
SIERAKOWICEI OKOLICE

I. Patronat Honorowy

Wójt Gminy Sierakowice Pan Tadeusz Kobiela

II. Organizator
PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego
ul. Długa 45
80-827 Gdańsk
58 301 60 96
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl
www.pttk-gdansk.pl

Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk
www.babelki.pl

mini- Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej ,,Rzułf

III. Współorganizatorzy, partnerzy
Urząd Gminy Sierakowice,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach,
Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej PTTK O/Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,
Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,
Komisja Młodzieżowa O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,
Pomorska Regionalna Komisja InO PTTK.

IV. Termin i miejsce Rajdu, informacje ogólneRajd odbędzie się w dniach od 23-25 lutego 2018 r. (3 dni, piątek- niedziela).
Trasy Rajdu przebiegać będą przez gminę Sierakowice na terenie powiatu kartuskiego oraz na terenach przyległych.
Organizatorzy przygotowali trzy trasy piesze, rowerową i kajakową. Trasa rowerowa i kajakowa może ulec zmianie lub zostać odwołana w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych (śniegowych). Organizatorzy mogą pomóc uczestnikom chcącym wędrować na nartach, trasa narciarska ma charakter indywidualny.

Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej PTTK Oddziału Gdańskiego www.pttk-gdansk.pl oraz stronie internetowej KTP ,,Bąbelki” www.babelki.pl (organizatorzy proszą o częste śledzenie tych stron www).
Oficjalne podsumowanie Rajdu odbędzie się 25 lutego 2018 r. (niedziela) w Sierakowicach ok. godz.09.00 w bazie rajdu. Po podsumowaniu nastąpi start tras niedzielnych, bagaże będzie można pozostawić w bazie rajdu w wyznaczonym miejscu.

V. Cele Rajdu

– promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego
– ukazanie uczestnikom piękna powiatu kartuskiego, a w szczególności gminy Sierakowice,

– propagowanie form czynnego wypoczynku,
– rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych,
– spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń,
– edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,

– spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału Gdańskiego oraz przedstawicieli z Całej Polski.
VI. Sponsor
Sklep Turystyczny – www.tuttu.pl
VII. Kadra rajdu
Komendant Rajdu: PTP III st. 10870 Joanna Sylka – Nazaruk
Z-ca Komendanta: PTP I st. 10502 Daniel Nazaruk
Prowadzący trasy:
Trasa młodzieżowa : PTP III st. 10891 Izabela Sobieraj
Trasa piesza rekreacyjna: PTP III st. 10868 Iwona Linowska
Trasa piesza długodystansowa: Tomasz Dębski
Trasa rowerowa: Dariusz Boksza
Trasa kajakowa Remigiusz Wróblewski

Stolemowe Marsze na Orientację: PInO 600 Jarosław Kabuła

VIII. Trasy rajdu1)    Trasa Piesza Młodzieżowa (Izabela Sobieraj)
Dzień I 23.02.2018r. (piątek)
Zbiórka uczestników w Gdańsku podana w oddzielnym komunikacie osobom i grupom szkolnym zgłoszonym na trasę.
Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Bącka Huta – Szopy – Sierakowice 9 km
Dzień II 24.02.2018r. (sobota)
Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – Paczewo – Sierakowice 10 km
Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)
Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – Janowo – Park Edukacyjny ZOO w Tuchlinie 8km

2)    Trasa Piesza Rekreacyjna (Iwona Linowska)
Dzień I 23.02.2018r. (piątek)
Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Mojusz – czarny szlak Wzgórz Szymbarskich – Łączki – Rez. Staniszewskie Błoto – Bącz – Rez. J. Turzycowe – Bukowo – Sierakowice  19 km
Dzień II 24.02.2018r. (sobota)
Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Linia – Kobylasz – J. Okuniewko – Bunkier  „Ptasia Wola” czerwony szlak Kaszubki – Rez. Lubygość – Rez. Szczelina Lechicka – J. Potęgowskie – J. Junno – Kamienica Królewska – Sierakowice 21 km
Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – czarny szlak Wzgórz Szymbarskich – ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Poznać i zrozumieć las” L.  Wygoda (2 pomniki przyrody: nr 962 sosna pospolita i nr 963 buk zwyczajny) – Sierakowice   12 km

3)    Trasa Piesza Długodystansowa (Tomasz Dębski)
Dzień I 23.02.2018r. (piątek)
Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Kożyczkowo Skrzyżowanie – Rzym – Czerwony Szlak Kaszubski – Staniszewskie Zdroje – Mirachowo – Palestyna – Kurze Grzędy – Bunkier Gniazdo Gryfitów – Sierakowice 27km

Dzień II 24.02.2018r. (sobota)
Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Kamienica Królewska – Szlak Kaszubski – Szczelina Lechicka – Bunkier Ptasia Wola – Jaskinia – Stacja Turystyczna Lubygość – Kurze Grzędy – Szlak Wzgórz Szymbarskich – Sierakowice 23km
Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – Park Edukacyjny ZOO w Tuchlinie – Nowa Ameryka – Srocze Góry – Stara Maszyna – Sierakowice 19km
Wymaganie jest posiadanie latarek ze względu na długi dystans tras!!!

4)    Trasa Rowerowa (Dariusz Boksza)
Dzień I 23.02.2018r. (piątek)
Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – Kamienica Szlachecka – Chmielno – Mirachowo – Sierakowice 60km
Dzień II 24.02.2018r. (sobota)
Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – Tuchlino – Sulęczyno – Gowidlino – Sierakowice 50km
Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)
Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Sierakowice – Borzystowo – Bącz – Paczewo – Sierakowice 35km

5)    Trasa Kajakowa (Remigiusz Wróblewski)
Dzień I 24.02.2018r. (sobota)
Zbiórka o 09:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Rzeka Bukowina Trasa: Siemirowice – Oskowo – Kozin 13km
Dzień II 25.02.2018r. (niedziela)
Zbiórka o 09:45 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu
Rzeka Łupawa Trasa: Kozin – Flisów – Łupawa 19km
Kajaki jedynki, wymaga się doświadczenia kajakowego uczestnika oraz odpowiedniego ubioru kajakowego, w piątek uczestnicy trasy kajakowej mogą dołączyć do innych tras rajdowych!!!

6)    Imprezy na Orientację (Jarosław Kabuła)
Odbędą się ,,Stolemowe MnO” w randze Ogólnopolskiej 3x3pkt OInO.
Regulamin Stolemowych Marszów na Orientację stanowi Część II Regulaminu Rajdu.

Ponadto podczas trwania imprezy wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w imprezie krajoznawczej po Sierakowicach opartej na obiektach trwale wbudowanych w strukturę miejską. Również odbywać się będą inne Imprezy na Orientację nie kolidujące z pozostałymi trasami, należy śledzić komunikaty pojawiające się w sekretariacie na bazie rajdu oraz uzyskiwać informację od kadry rajdu.

IX. Warunki uczestnictwa
– rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia,
– osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich),
– warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz wpłacenie wpisowego do 16.02.2018 r.,
– zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz
bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń,
– członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.

X. Zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszeń (pobraną z www.pttk-gdansk.pl lub www.babelki.pl ) należy przesłać na adres mailowy danielnazaruk1@gmail.com
W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola.
Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą
do 16 lutego 2018 roku. Po tym terminie wzrasta kwota kosztów uczestnictwa.
Rezygnacji z uczestnictwa można dokonać do dnia 16 lutego 2018 roku, po tym terminie nie będzie zwracane wpisowe na rajd. Wyjątek stanowi różnica kosztów trasy kajakowej w przypadku odwołania spływu lub przeniesienia uczestnika na inną trasę w przypadku braku miejsc na danej trasie.

XI. Pokrycie kosztów uczestnictwa

Członkowie PTTK z aktualną legitymacj Pozostali uczestnicy Po terminie 16.02.2018r.

(wszyscy)

Trasa Piesza Młodzieżowa 120 złotych 130 złotych 150 złotych
Trasa Piesza Rekreacyjna 60 złotych 70 złotych 100 złotych
Trasa Piesza Długodystansowa 60 złotych 70 złotych 100 złotych
Trasa rowerowa 50 złotych 60 złotych 100 złotych
Trasa kajakowa 160 złotych 170 złotych 200 złotych
Stolemowe Marsze na Orientację  

70 złotych

 

80 złotych

 

100 złotych

Nr konta: PKO 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629
PTTK Oddział Gdański
ul. Długa 45
80-827 Gdańsk

Koszt uczestnictwa jest stały bez względu na to jaki czas uczestnik spędzi na imprezie w związku ze stałymi kosztami organizacji imprezy.
Opiekun grupy  6-osobowej (6 +1) płaci 50%,  10-os. płaci 25%, a  przy 14 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe lub w biurze PTTK Oddziału Gdańskiego PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego, ul. Długa 45, Gdańsk.
Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.
W kosztach uczestnictwa zawarto:
1)    Na trasie Młodzieżowej koszt przejazdu autokarem z Gdańska oraz powrót z uczestnikami w niedzielę (informację o godzinie i miejscu zbiórki uczestnicy trasy młodzieżowej otrzymają drogą mailową po zgłoszeniu na Rajd).
2)    Na trasach pieszych rekreacyjnej oraz długodystansowej koszty przejazdu z bazy rajdu na trasy w piątek i sobotę
3)    Na trasie kajakowej koszt wynajmu kajaków, aluminiowych wioseł asymetrycznych, fartuchów kajakowych, worków wodoszczelnych wraz z transportem oraz przewozem uczestników z bazy rajdu w miejsce spływu i powrót do bazy.

XIII. Świadczenia
– opieka kadry programowej PTTK,
– metalowa odznaka rajdowa,
– noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory),
– materiały krajoznawcze,
– odcisk okolicznościowej pieczęci,
– potwierdzenie punktów do OTP, KOT, NON, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych,
– wrzątek do celów spożywczych,
– poczęstunek w trakcie rajdu,
– możliwość zweryfikowania odznak OTP,
– inne nieujawnione.

XIV. Baza – noclegi
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach

Sale lekcyjne bądź pomieszczenia na noclegi przydziela komendant lub jego zastępca.
W trakcie przebywania na bazie obowiązuje zmiana obuwia (miękka podeszwa).

XV. Obowiązki uczestników
– przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
– stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu oraz prowadzących,
– organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
– każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
– w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00. Na
okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie
pomieszczenie tak aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu,
– posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach
atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub
materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
– rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy
nie zapewniają części zamiennych i serwisu naprawczego),
– zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie.

XVI. Dojazd
Najwygodniejszy dojazd do Sierakowic stanowi PKS lub własny transport. Należy przybyć do bazy imprezy najpóźniej na 5-10 minut przed startem trasy, wszystkie trasy ruszają z bazy rajdu lub wyjeżdżają w teren z bazy rajdu.

XVII. Postanowienia końcowe
– w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty
pojawiające się na stronie PTTK Oddziału Gdańskiego
– uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez
organizatorów oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i w sekretariacie Rajdu,
– uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
– uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej oraz zobowiązani są przestrzegać Karty Turysty, przepisów ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa,
– w przypadku rezygnacji z rajdu po 16 lutego 2018 r. wpisowe nie podlega zwrotowi,
– uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie,
– korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 16.00 do 10.00 dnia następnego,
– koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów:  przyjazdu na rajd oraz powrotu z rajdu z wyjątkiem trasy młodzieżowej, zawierają jednak koszty przejazdów w trakcie rajdu,
– posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie odpowiadają,
– uczestnicy rajdu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół bądź
element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie są  przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O/Gdańskiego i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału,
– interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

XVIII. Kontakt
PTTK Oddział Gdański  , ul. Długa 45 Gdańsk 80-827
telefon:  58 301 91 51, biuro@pttk-gdansk.pl   ;
Komendant Rajdu Joanna Sylka – Nazaruk:
tel. kom: 796 280 860, e-mail: asia.sylka@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pobierz w formacie PDF