Regulamin
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki”

REGULAMIN
XII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK ,,STOLEMY”
17-19 lutego 2017 roku
PELPLIN I OKOLICE

I. Patronat Honorowy

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Pan Patryk Demski

II. Organizator
PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego
ul. Długa 45
80-827 Gdańsk
58 301 60 96
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl
www.pttk-gdansk.pl

Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk
www.babelki.pl

III. Współorganizatorzy, partnerzy
Urząd Gminy i Miasta Pelplin
Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie

IV. Termin i miejsce Rajdu, informacje ogólne
Rajd odbędzie się w dniach od 17-19 lutego 2017 r. (3 dni, piątek- niedziela).
Trasy Rajdu przebiegać będą w okolicach miasta Pelplin na terenie powiatu tczewskiego.
Organizatorzy przygotowali trzy trasy piesze, rowerową, narciarską i kajakową. Trasy narciarska i rowerowa mogą ulec zmianie lub zostać odwołany z powodu warunków atmosferycznych (śniegowych).

Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej PTTK Oddziału Gdańskiego www.pttk-gdansk.pl oraz stronie internetowej KTP ,,Bąbelki” www.babelki.pl (organizatorzy proszą o częste śledzenie tych stron www).
Oficjalne zakończenie Rajdu odbędzie się 19 lutego 2017 r. (niedziela) w Pelplinie ok. godz.13.00 w bazie rajdu.

V. Cele Rajdu
– promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego
– ukazanie uczestnikom piękna powiatu tczewskiego, a w szczególności miasta Pelplin i jego okolic,
– propagowanie form czynnego wypoczynku,
– rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych,
– spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń,
– edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej Oddziału
Gdańskiego PTTK,
– spotkanie turystów i kadry programowej Oddziału Gdańskiego PTTK.

VI. Sponsor
Sklep Turystyczny – www.tuttu.pl
VII. Kadra rajdu
Komendant Rajdu: PTP III st. 10870 Joanna Sylka – Nazaruk
Z-ca Komendanta: PTP I st. 10502 Daniel Nazaruk
Prowadzący trasy:
Trasa młodzieżowa : PTP III st. 10891 Izabela Sobieraj
Trasa piesza rekreacyjna: PTP III st. 10868 Iwona Linowska
Trasa piesza długodystansowa: Tomasz Dębski
Trasa rowerowa PTKol. 5427 Wojciech Wiesner
Trasa narciarska PTN 1557 Adam Moczarski
Trasa kajakowa Remigiusz Wróblewski
Obsługa imprezy:
Jan Lewicki

VIII. Trasy rajdu
1) Trasa Piesza Młodzieżowa (Izabela Sobieraj)
Dzień I 17.02.2017r. (piątek)
Zbiórka o 09:15 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Pelplin – Rajkowy – Szlak Grzymisława – Korytyba – Pelplin (11km)
Dzień II 18.02.2017r. (sobota)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Morzeszczyn PKP – Nowa Cerkiew – Bielawki – Pelplin (16km)
Dzień III 19.02.2017r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Zwiedzanie Pelplina (Katedra, Muzeum Diecezjalne, Stare Miasto)

2) Trasa Piesza Rekreacyjna (Iwona Linowska)
Dzień I 17.02.2017r. (piątek)
Zbiórka o 09:00 w Starogardzie Gdańskim przed dworcem PKP
Starogard Gdański – Owidz (grodzisko) – Barchnowy – Lipinki Szlacheckie – Grabowiec – Pelplin (19km)
Dzień II 18.02.2017r. (sobota)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Pelplin – Korytyba – Klonówka – Koliński Młyn – zielony szlak Rzeki Wierzycy – Ropuchy – Góra Jana Pawła II – Pelplin (21km)
Dzień III 19.02.2017r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Zwiedzanie Pelplina (Katedra, Muzeum Diecezjalne, Stare Miasto)
3) Trasa Piesza Długodystansowa (Tomasz Dębski)
Dzień I 17.02.2017r. (piątek)
Zbiórka o 08:25 w Tczewie przed dworcem PKP
Tczew PKP – Tczew (muzeum Wisły OKP) – Gorzędziej – Subkowy –Radostowo – Pelplin (28km)
Dzień II 18.02.2017r. (sobota)
Zbiórka o 08:00 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Gniew (zwiedzanie miasta, zamek OKP) – rzeka Wisła – Gniew – Brody Pomorskie – Stocki Młyn – Kulice – Rożental – Pelplin (24km)
Dzień III 19.02.2017r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Zwiedzanie Pelplina (Katedra, Muzeum Diecezjalne, Stare Miasto)
Wymaganie jest posiadanie latarek ze względu na długi dystans tras!!!
4) Trasa Rowerowa (Wojciech Wiesner)
Dzień I 17.02.2017r. (piątek)
Zbiórka o 09:45 w Malborku przed dworcem PKP
Malbork PKP – Kościeleczki – Tralewo – Lichnowy – Lisewo Malborskie – Most Knybawski – Tczew (muzeum Wisły OKP) – Gorzędziej – Subkowy –Radostowo – Pelplin (52km)
Dzień II 18.02.2017r. (sobota)
Zbiórka o 10:00 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Pelplin – Kulice – Brody Pomorskie – Gogolewo – Nicponia – Gniew (zamek OKP) – Ciepłe – Wielkie Walichnowy – Lignowy Szlacheckie – Pomyje – Pelplin (45km)
Dzień III 19.02.2017r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Zwiedzanie Pelplina (Katedra, Muzeum Diecezjalne, Stare Miasto)
Wymagane jest obowiązkowe oświetlenie rowerów!!!

5) Trasa Narciarska (Adam Moczarski)
Dzień I 17.02.2017r. (piątek)
Zbiórka o 10:00 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Pelplin – Rajkowy – Szlak Grzymisława – Korytyba – Pelplin (11km)
Dzień II 18.02.2017r. (sobota)
Zbiórka o 10:00 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Pelplin – Janiszewko – Janiszewo – Kursztyn – Pomyje – Pelplin (13km)
Dzień III 19.02.2017r. (niedziela)
Zbiórka o 09:30 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Zwiedzanie Pelplina (Katedra, Muzeum Diecezjalne, Stare Miasto)

6) Trasa Kajakowa (Remigiusz Wróblewski)
Dzień I 18.02.2017r. (sobota)
Zbiórka o 09:00 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Pelplin – rzeka Wierzyca – Stocki Młyn – Brody Pomorskie (18km)
Dzień II 19.02.2017r. (niedziela)
Zbiórka o 09:00 w Pelplinie przy wejściu do bazy rajdu
Brody Pomorskie – rzeka Wierzyca – Gniew (12km)
Kajaki jedynki, wymaga się doświadczenia kajakowego uczestnika oraz odpowiedniego ubioru kajakowego!!!

IX. Warunki uczestnictwa
– rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia,
– osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich),
– warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz wpłacenie wpisowego do 13.02.2017 r.,
– warunkiem przyjęcia na trasę kajakową jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłacenie wpisowego do dnia 13.02.2017r., na tej trasie nie ma możliwości opłacenia wpisowego po terminie lub na bazie rajdu;
-z głoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz
bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń,
– członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.

X. Zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszeń (pobraną z www.pttk-gdansk.pl lub www.babelki.pl ) należy przesłać na adres mailowy danielnazaruk1@gmail.com
W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola.
Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą
do 13 lutego 2017 roku. Po tym terminie wzrasta kwota kosztów uczestnictwa.

XI. Pokrycie kosztów uczestnictwa

Udział 3-dniowy : 40 zł członkowie PTTK / 45zł niezrzeszeni
Udział 2-dniowy : 35 zł członkowie PTTK / 40zł niezrzeszeni
Udział 1-dniowy (bez noclegu): 20zł (wszyscy)

Trasa kajakowa : kwota jak wyżej w zależności ilości dni plus 110 złotych za spływ (55 złotych za udział jednodniowy)

Nr konta: PKO 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629
PTTK Oddział Gdański
ul. Długa 45
80-827 Gdańsk
Zgłoszonym po terminie lub podczas rajdu koszt uczestnictwa wzrasta o 20% (chyba że komendant osobiście wyrazi zgodę na późniejszą wpłatę z uzasadnionych powodów).
Opiekun grupy 6-osobowej (6 +1) płaci 50%, 10-os. płaci 25%, a przy 14 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe. Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.
XII. Baza Rajdu
Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie
ul. Sambora 5A
83-130 Pelplin

XIII. Świadczenia
– opieka kadry programowej PTTK,
– metalowa odznaka rajdowa,
– noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory),
– materiały krajoznawcze,
– odcisk okolicznościowej pieczęci,
– potwierdzenie punktów do OTP, KOT, NON, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych,
– wrzątek do celów spożywczych,
– poczęstunek na zakończenie rajdu,
– możliwość zweryfikowania odznak OTP,
– inne nieujawnione.

XIV. Baza – noclegi
Sale lekcyjne bądź pomieszczenia na noclegi przydziela komendant lub jego zastępca.
W trakcie przebywania na bazie obowiązuje zmiana obuwia (miękka podeszwa).
Pierwszych 84 zgłoszonych uczestników będzie miało zapewniony nocleg na łóżkach (należy zabrać własny śpiwór).

XV. Obowiązki uczestników
– przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
– stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu,
– organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
– każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
– w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00. Na
okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie
pomieszczenie tak aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu,
– posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach
atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub
materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
– rowerzyści i narciarze odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów i nart (organizatorzy
nie zapewniają części zamiennych i serwisu naprawczego),
– zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie.

XVI. Dojazd
Najwygodniejszy dojazd do Pelplina stanowi pociąg. Należy przybyć do bazy imprezy najpóźniej na 5-10 minut przed startem trasy, trasy piątkowe które zaczynają się w Tczewie i Starogardzie Gdańskim, Malborku rozpoczynają się odpowiednio przed budynkami dworców PKP o godzinach podanych przy trasach rajdu.

XVII. Postanowienia końcowe
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
– w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty
pojawiające się na stronie PTTK Oddziału Gdańskiego
– uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez
organizatorów oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i w sekretariacie Rajdu,
– uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
– uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej,
– w przypadku rezygnacji z rajdu po 01 lutego 2017 r. wpisowe nie podlega zwrotowi,
– uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie,
– korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 16.00 do 10.00 dnia następnego,
– koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd, przejazdów w trakcie rajdu i powrotu z rajdu,
– posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie,
– uczestnicy rajdu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół bądź
element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O/Gdańskiego i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału,
– interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.
XVIII. Kontakt
PTTK Oddział Gdański , ul. Długa 45 Gdańsk 80-827
telefon: 58 301 91 51, biuro@pttk-gdansk.pl ;
Komendant Rajdu Joanna Sylka – Nazaruk:
tel. kom: 796 280 860, e-mail: asia.sylka@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pobierz w formacie PDF