Rejestracja

XVIII  Rajd  Pomorski PTTK „Kluka 2017”

– zgłoszenie udziału w rajdzie  w dniach 14 – 18 czerwca 2017 r.


Opiekun grupy młodzieżowej co najmniej 10 osobowej - bezpłatnie

Opiekun zespołu wpisany powinien być jako pierwszy.

Karta zgłoszenia grupy do pobrania [ TUTAJ ]


W polu Wysokość wpisowego należy ująć ewentualne dodatkowe opłaty jak np. wynajem kajaków czy koszulka rajdowa lub inne świadczenia. W polu Inne prosimy o wyszczególnienie opłacanych pozycji.

Koszulka Rajdowa według załączonego wzoru to koszt dodatkowy wynoszący 35 zł.

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres (kluka@pttk-gdansk.pl)oraz posiadać do wglądu na Rajdzie.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w bazach O/Gdańskiego PTTK na potrzeby spraw organizacyjnych Rajdu „Kluka” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych.
Uczestnik rajdu ma prawo wglądu do wprowadzonych danych oraz do ich poprawiania.
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że uczestnik zna regulamin XVIII Rajdu Pomorskiego „Kluka 2017” oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

Nr konta:: PKO 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629 (z dopiskiem: „Kluka” oraz od kogo jest wpłata!)